I länken finner du en enkät som vi vill att så många som möjligt svarar på. Hjälp oss sprida denna länk ut till de yngre (med smartphones) och till de äldre (även dem utan dator). Till människor som bor här i Fränsta och till människor som snart vill flytta hit.

https://goo.gl/forms/LTcHzpUQaPIE5Vqe2