Kraftsamling håller årsstämma för 2018 års verksamhet.
Vi träffas på Myggvallen kl 18:30 Måndag April 1. Vi bjuder såklart på fika.
Välkommen!