Ansökan om bygdemedel på 90000 kr har beviljats för att med andra intressenter utföra utprickning av farleden Ljungan mellan Fränsta och Ede.
Målsättningen är att erhålla en säkrare sjöfart då grundstötning i dag är vanligt efter lämnade stenkistor mm. Arbetet har påbörjats och kommer att slutföras under sommaren/hösten 2008. Intresset för båtlivet beräknas därmed öka och farleden bli ett av många fritidsintressen i området och stärka besöksfrekvensen.