Tillverkning av 24 bord och 48 bänkar som används vid våra arrangemang samt utlånas gratis till andelsägare. Viss uthyrning förekommer.