Hjälpt Friluftsfrämjandet med ansökan om medel för förbättring av bilvägen fram till Tjärnbostugan.