Fränsta – en del av Ljungandalen

Fränsta ligger i Ljungandalen och är en del av Ljungandalsvägen. Vill du uppleva Ljungandalens skönhet, väljer du att lämna stora genomfartsleden E14 för en stund och ge dig en liten upptäcksfärd längs Ljungans dalgång. Vägen går parallellt med E14 mellan Stöde i öster och Borgsjö i väster.

Kraftsamling multisport arena, belägen i direkt anslutning till tennisbanan och Fränsta vårdcentral, har drivits av Kraftsamling Fränsta sedan 2013. Under sommaren 2015 lades ett platsgolv för att även sommaridrotter ska kunna utövas på planen. Vintertid spolas och skottas isen för skridskoåkning.

Fränstaparken erbjuder bangolf för stora och små i en lekfull 18-hålsbana. Här finns också café med glass, kaffe och fikabröd. Intill bangolfen ligger tre boulebanor. På caféet finns också möjlighet att låna kubbspel och sällskapsspel. Alldeles intill finns en mycket omtyckt lekpark för de minsta.

Mer information:

Juni – Augusti
Kl. 13.00-20.00

Kostnad: 40 kronor/runda, 20 kronor för barn. Boule och sällskapsspel lånas ut gratis.

Parken ligger nedanför Fränsta Lek & Parfym, mitt i Fränsta.

Vikbron är Sveriges längsta träbro, byggd 1888. Denna uppfördes av Finsta-Vikens byamän i protest mot brotullarna som utkrävdes på en bro endast en halv kilometer uppströms. Den vackra träkonstruktionen spänner sina 133 meter över Ljungans blanka vatten, cykel och gångtrafik är tillåten. Vid slutet av 1950 – talet vilade rivningshotet tungt över bron, men motståndet blev för starkt. Tvärtom har bron fått flera ansiktslyftningar sedan dess och vid den senaste, 1986, återinvigdes bron av kung Karl XVI Gustav och drottning Silvia.

År 2000 drabbades bron av stora översvämningar och bron fick då monteras ner för att sedan återuppbyggas i ett stort EU projekt under 2003-2004. Efter denna renovering har mittspannet på bron börjat sjunka och 2016 påbörjades undersökningar om vad som behöver åtgärdas. Efter studien avslutades 2018 och om finansiering finns så kommer renoveringsarbetet påbörjas 2019.

På den södra sidan av bron kan man promenera den lilla vägen och stigen längs Ljungans södra strand ut på Viknäset. Här ligger ett av Norrlands största gravfält från den yngre järnåldern, drygt ett årtusende tillbaka i tiden. Det var sannolikt järnåldersbönder från en närbelägen gård som begravde sina döda här. Viknäset erbjuder en vacker utsikt över Torpssjön i Fränsta och här finns också gapahuk med grillmöjligheter.

Längs den norra sidan går en vacker stig längs Ljungans fors ända upp till Byforsbron, den bro som var ursprunget till att Vikbron byggdes. Här går du sannerligen i historiens fotsteg då stigen är en del av Pilgrimsleden St Olof. Här vandrade kung Olof Haraldsson år 1030.

På en gravsten vid Torps kyrka i Fränsta finns en märklig företeelse. Gravstenen finns på Sigurd Fritiof Ehinger’s familjegrav. Ehinger arbetade under senare delen av 1800-talet som prästgårdsarrendator i Fränsta och var en hängiven kortspelare. Genom sitt arbete var han i ständig kontakt med kyrkligt folk som ansåg att kortspel var syndigt. Detta påpekade man ofta för Ehinger.

Vid ett tillfälle skulle han ha svarat: “Är det syndigt att spela kort skall det visa sig efter min död”.

Gravstenen söder om kyrkan har ett spaderess på baksidan. Esset ligger inbäddat i stenen och enligt sägen har man försökt att slipa bort det. Utan resultat. Det sägs att gravstenen bytts ut men esset uppenbarade sig även på den nya stenen…

På den plats där nuvarande Torps kyrka ligger byggdes sannolikt en träkyrka på 1100-talet. Den ersattes av en stenkyrka på 1200-talet. Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes åren 1782 till 1785, med tornöverbyggnad som tillkom 1882 till 1883 efter att den äldre förstörts i ett blixtnedslag. I samband med att långhusets takspån lades om 1924 upptäcktes på ett av spånen en inskription med årtalet 1782. Kyrkan hyser en dopfunt av sandsten från slutet av 1100-talet, ett Sankt Olofsskåp från 1200-talet, altartavlan som är utförd av Carl Hofverberg 1749 samt predikstolen som tillverkades 1852 av Kjellström.

Arne Jones Konsthall (Majgård) startade vid Ålsta Folkhögskola i Fränsta och finns sedan 2016 hos Länsmuseet i Härnösand.

Arne Jones var en svensk skulptör och bildkonstnär. Han föddes i Gubbyn nära Erikslund 1914. Han studerade vid Ålsta Folkhögskola. Det var där han lärde känna Sundsvallskonstnären Lars Ahlin. Arne och Lars hjälptes åt genom livet och var goda vänner. Arne Jones skulpturer finns representerade i många svenska städer. Hans konst finns också att beskåda i många konstmuséer i landet. Arne gick ur tiden 1976.

Ett av Sveriges vackraste utsikter.

Strax intill Munkbysjön i kommunens östra del ligger Flataklocken, som genom tyngdpunktsbestämning av Sveriges landmassa utsågs att utgöra platsen för Sveriges Geografiska Mittpunkt av KTH i Stockholm, 1947. Detta togs fram genom att man konstruerade en styv karta av landet och sedan flyttade man en nål under kartan tills det vägde jämnt.

Platsen ligger på ett berg med utkikstorn. Från tornet ses en milsvid utsikt över det vackra landskapet i Ljungandalen. Här finns också restaurang, grillplats och en handikappanpassad slinga.
Utsökt mat till milsvid utsikt

På toppen av berget, alldeles intill Sveriges mittpunkts markering, finns en mysig restaurang med fullständiga rättigheter.