Erhöll medel (800.000 kr) som användes för renovering och förbättringar vid Badhuset. Deltagit i diskussioner om en utveckling av verksamheten.