Projektbeskrivning

Pådrivande Vägverket för byggande av trottoar efter Stationsgatan, förbättring av väg till Gissjö, samt förslag till åtgärder efter den trafikfarliga vägavsnittet Rogsta – Hammar. Möten med Vägverket påbörjades under hösten 2003 och en förstudie har resulterat i att arbeten med att anlägga trottoar samt ny belysning mellan Rogsta – Hammar. Invigning av den efterlängtade ombyggnaden skedde 20 september 2006.