Projektbeskrivning

Kraftsamling sökte under början av 2008 bygdemedel för att skapa en säkrare båttrafik i farleden mellan Ede och Torpsjön. Det är många båtägare som erhållit skador på båtar och motorer på de grund/stenar som ligger strax under vattenytan. Vår förhoppning är att en säkrare vattenled skall ge mer båttrafik och förhoppningsvis även locka andra besökare än ortsbor att upptäcka denna natursköna farled med möjlighet till stopp vid bad, fiske och fika.

När man färdas på Torpsjön från Fränsta mot Torpshammar,Viskan och Ede skall röda prickarna vara på styrbords (höger) sida och gröna prickarna på babords (vänster) sida. När man färdas från Ede, Viskan och Torpshammar mot Fränsta skall röda prickarna vara på babords (vänster) sida och gröna prickarna på styrbords (höger) sida.

Läs mer på www.franstamarina.n.nu

Bakgrund
Övriga intressenter har varit Roggafors Finsta Vikens Intresseförening, Fränsta Bryggförening, Torpshammars Herrgård, Ede Byalag, Mid Adventure, Backetjärn, Rogsta-Komsta-Hammars byar med flera. Arbetet påbörjades med skanning av botten som spelades in på video. Prickar beställdes från ett finskt företag som hade kort leveranstid. Efter detta anskaffades stora stenbumlingar som sänken där expanderbult monterades för att fästa förtöjning av prickarna. Två mindre flottar lånades in, en hydralkran och vinsch anskaffades och monterades. Efter inköp av en GPS för att lokalisera platserna för utsättningen kunde ett tungt arbete få sin början.

I huvudsak har detta ideella tunga arbete utförts under många timmar av Lars Qvarngård, Kjell Nilsson och Tor Karlsson som vi riktar ett varmt TACK till för deras insats.