Projektbeskrivning

Den gamla, slitna sargen byttes ut mot en helt ny. I samband med färdigställningen anordnades en Vinterfestival.