Projektbeskrivning

ÖPPETTIDER SOMMAREN 2015: 22 juni – 16 augusti  kl.13.00-20.00

Vi tackar alla besökare för en fantastisk säsong i Fränstaparken 2015, vi har haft många besökare och vi har dessutom fått en uppskattad intäkt in till föreningen.

Den 29 juni 2001 togs de första spadtagen till vad som skall bli Fränstas nästa attraktion, en bangolfbana med 18 hål i Flodbergska parken (nedanför Coop och leksaksaffären) i centrala Fränsta. Förutom bangolf finns även ett litet kafé där man kan köpa glass och kaffe samt tre boulebanor. En fin och populär lekpark finns också i anslutning.

Historien kring bangolfen
Bangolfen är resultatet av en kraftsamling mellan näringsliv och intresseföreningar i Fränsta och projektet uppgick till 700 000 kronor. Intresset för anläggningen var stort vilket bland annat visas av att 90% av kostnaden soom Fränstaborna ställde upp med i form av frivilligt arbete och sponsring.