Projektbeskrivning

I samarbete med Ålsta Folkhögskola

Deltagande i projektet Framtid Ånge samt utsmyckning av Fränsta/Ånge tätorter. Projekt med konstnärlig utsmyckning av stödmurar genom samhället har påbörjas varvid två stödmurar har målats i maj 2005 och maj 2006. I samarbete med Ånge Kommun, Lions Torp, Rotary och Ålsta Folkhögskola. Utsmyckningen planeras fortsätta under 2008.