Projektbeskrivning

Med anledning av det stora intresse som visades för den nya isbanan under säsongen 2014 utökades storleken inför säsongen 2014/2015 med några meter både på längd och bredd. Förutom sporadisk åkning används banan av ett 100-tal skolelever varje vecka, skridskoskola, veteranhockey samt andra arrangemang.

Övriga förbättringar, bland annat vattentillförseln, byte av elskåp, nybygge av utrymme för spelande lag, förråd med mera har också kommit till tack vare ideella insatser.

Vi tackar även ISTECH och Ånge Kommun för berömvärd insats för bygden.