Projektbeskrivning

Multisportarenan i Fränsta

Nu är det nästan klart! Alla plastplattor är utlagda och ingången är anpassad med en balk som FPP har sponsrat. En gjuten platta vid ingången har också färdigställts. Det som återstår är att gå över alla skarvar och knacka ihop plattorna. Vi har försökt krypa runt på knäna och fixa detta men det verkar som plattorna fortfarande inte sitter ihop på ett korrekt sätt. För att undvika skador så vill vi vänta med att använda planen för sommaridrotter tills våren 2016. Vi hoppas att den kommande vintern med is på planen hjälper till att för plattorna att låsa ihop. Detta är alltså huvudanledningen till att vi inte har öppnat planen i höst. En annan anledning är att vi vill informera alla skolelever om vad man kan utnyttja planen till och vad man inte för göra där. Vi har begärt ett möte med Fränstaskolans elever för att informera om detta. Vi måste också köpa in lämpliga mål för innebandy, inline hockey, nät för badminton och volleyboll mm för sommarsäsongen 2016. Till detta behöver vi samla in pengar som vi inte har idag. Nu ser vi framemot en bra vintersäsong på en välskött isbana som Kraftsamling kommer att ansvara för även i år. För säsongen 2016/17 kommer vi att lämna över skötseln till Fränsta IK. Om det är något ni funderar över så ring mig.

Kraftsamling Fränsta Ek fören
Lennart Hedlund
tel 070-570 22 90