Projektbeskrivning

Det var Fränsta Rotaryklubb som först tog initiativ till uppsättning av flaggor genom de centrala delarna av Fränsta. Sedan fem år tillbaka har Kraftsamling Fränsta övertagit ansvaret för detta projekt och traditionsenligt sker monteringen i anslutning till Nationaldagen den 6 juni. Flaggorna hänger uppe till månadsskiftet september – oktober då de tas ned och inspekteras och de trasiga eller blekta byts ut.