Projektförslag till byggande av välkomstportal vid Shell för att fästa förbipasserandes uppmärksamhet på samhället. Vägverket tillstyrker ej projektet varför nya idéer utvärderas.