Plastgolvet på multiarenan är nu äntligen reparerat och nu kan hela rinken användas för utomhusidrotter. Innebandymål, badmintonnät och stolpar finns på plats. Det omfattande arbetet har genomförts av frivilliga ca 200 mantimmar har det gått åt plus insatser från Åk 8 och särskolan vid Fränstaskolan.  Alla plattor har nu lagts om och nya expansionslister har lagts. Vi tackar för alla frivilliga insatser och fika från Gulf och Eva-Märta. Vi hoppas och tror nu att inga problem ska tillstöta med banan och att den används frekvent av alla som vill motionera.