Föreningens funktionärer

Projekt

Styrelsen

 • Elin Rapp, Ordförande

 • Emilia Rapp, Vice ordförande

 • Eva-Märtha Molin, Kassör

 • Lennart Wiklund, Sekreterare

 • Hans-Erik Karlsson

 • Liv Bystedt

 • Christine  Eriksson

Suppleanter

 • Maria Forssén Fahlesson

 • Ulrik Bodin

 • Hemsidan Fransta.com

 • Multisportarena

 • Fiber till centrala Fränsta

 • Flaggor genom Fränsta

 • Majbrasa vid Vikbron

 • Ny sarg isbanan

 • Väntkur tågstation

 • Farled Ljungan

 • Isbanan blir större

 • Nya trottoarer

 • Målning av murar

 • FränstaStyran 97-2006

 • Istravet på Torpssjön

 • Järnvägsstation i Fränsta

 • Bangolf och Boulebana