Vi hälsar våra anställda välkommen till Kraftsamling Fränsta fr.v. Fahim Ramazani, Bashir Ramazani och Shafai Ibrahim. Alla från Afganistan. Vi börjar med 4 månaders provanställning och  man ska i första hand arbeta med skötsel och underhåll av Fränstaparken och även hålla serveringen öppen under sommaren.