Sedan hösten 2018 har Kraftsamling Fränsta drivit förstudieprojektet “Seniorboende i Fränsta?”. Projektet har under tidens gång kommit att bli Fränsta strand och intresset för ett nybyggt boende med fokus på äldre har varit stort. Tyvärr bromsas i dagsläget byggandet av nedskrivningsregler som innebär att det är svårt att bygga nytt flerbostadshus på landsbygden. Nu går arbetet istället in i ny fas där villor är huvudspåret. För vi alla som bor i Fränsta vet att efterfrågan på bostäder finns och det är fantastiskt roligt!
Har du frågor? Hör gärna av dig till Emilia Rapp eller Göran Hammarstedt.