Olycksdrabbad plankorsning i Fränsta byggs om för ökad säkerhet 2018

Den olycksdrabbade plankorsningen i Fränsta väster om Sundsvall där bland två personer förolyckades 2014, kommer år 2018 inom ramen för EU-projektet Mittstråket att byggas om av Trafikverket. Plankorsningen kommer förses med bommar, ljud- och ljussignaler. Budgeten är satt till 3 miljoner.

-Förutom plankorsningen i Fränsta kommer ett 70-tal plankorsningar i Mittstråket Sundsvall-Storlien åtgärdas på olika sätt. Det röjs för bättre sikt framför tågen, det sätts upp stängsel för ökad skydd för trafikanter. När säkerheten höjs kan tågen köra fortare vilket också leder till kortare restider, säger Christin Borg, projektledare Mittstråket vid Länsstyrelsen Västernorrland.