Kraftsamling har under flera år haft tanken att bilda ett näringslivsbolag med kompetent styrelse för att utveckla områdets näringsliv. Bolaget registrerades i början på 2007 och fick namnet Ljungandalens Näringsliv AB Eftersom intresset för teckning av aktier i bolaget ej blev efter förväntan har projektet tills vidare nedlagts.