Tillverkning av hjulförsedd korvvagn med tak som används vid våra arrangemang.