Förstudie ”Anläggande av konstfrusen skidbacke under tak på Getberget” i samarbete med Getbergets Slalomklubb, Fränsta Idrottsklubb skidsektionen, Ånge Kommun samt övriga intressenter. Utöver egen finansiering har medel erhållits Från EG:s strukturfonder. Förstudien klar och utvärdering pågår.