Kallelse till Årsstämma för 2019 års verksamhet – Kraftsamling Fränsta Ek. fören. 
 
Årsstämman kommer att äga rum på altanen vid Fränsta IKs klubbstuga på Myggvallen. Vi kommer 
att sitta utomhus med de avstånd som krävs. Du som andelsägare är välkommen att delta Lördagen den 5 september kl 13:00
Vi bjuder på fika.
 
Styrelsen