Historik

Hem/Historik

Utprickning av Farled Ljungan

Ansökan om bygdemedel på 90000 kr har beviljats för att med andra intressenter utföra utprickning av farleden Ljungan mellan Fränsta och Ede. Målsättningen är att erhålla en säkrare sjöfart då grundstötning i dag är vanligt efter lämnade stenkistor mm. Arbetet har påbörjats och kommer att slutföras under sommaren/hösten 2008. Intresset för båtlivet beräknas därmed öka [...]

2014-12-16T12:53:15+01:002008/01/01|

Ljungandalens Näringsliv AB

Kraftsamling har under flera år haft tanken att bilda ett näringslivsbolag med kompetent styrelse för att utveckla områdets näringsliv. Bolaget registrerades i början på 2007 och fick namnet Ljungandalens Näringsliv AB Eftersom intresset för teckning av aktier i bolaget ej blev efter förväntan har projektet tills vidare nedlagts.

2014-12-16T12:59:03+01:002007/01/01|

2003-2008 Industriområdet Rosangen

Arbete med marknadsföring av industriområde Öster Shell (Rosangen) fortsätter. Första etableringen blev Mattssons Glas. Planer på en rastplats för vägfarande i samarbete med Bykrogen diskuteras vilket kunde vara positivt för handel mm.

2017-02-06T14:56:43+01:002003/01/01|