Mål 6 projekt. Kommunikationsnät Fränsta. Nedläggning av kanalisation för fiberkabel bredband, koppartråd för telefoni, utbyggnad fjärrvärme med sol och bioenergi i samarbete med Ånge Energi, Vattenfalls FOU projekt, EU, Landstinget och Länsstyrelsen. Installation av Datasal med 10 platser på Fränstaskolan. Stamnätet för bredband övertogs av Ånge Energi i sept 2001