Maria Mohlin Söderberg

Hem/Maria Mohlin Söderberg

Om Maria Mohlin Söderberg

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Maria Mohlin Söderberg skapat 48 blogginlägg för.

Konstfrusen backe under tak på Getberget

Förstudie ”Anläggande av konstfrusen skidbacke under tak på Getberget” i samarbete med Getbergets Slalomklubb, Fränsta Idrottsklubb skidsektionen, Ånge Kommun samt övriga intressenter. Utöver egen finansiering har medel erhållits Från EG:s strukturfonder. Förstudien klar och utvärdering pågår.

2014-12-16T13:08:24+01:002002/01/01|

Portal vid Shell

Projektförslag till byggande av välkomstportal vid Shell för att fästa förbipasserandes uppmärksamhet på samhället. Vägverket tillstyrker ej projektet varför nya idéer utvärderas.

2014-12-16T13:07:09+01:002002/01/01|

2002-2014 Aktivitetsparken i Fränsta

Anlagt aktivitetspark i centrala Fränsta med tre boulebanor, gärdsgård, timring, belysning, blomsterarrangemang, bord, bänkar mm, delvis finansierad av bygdemedel och ortens företagare. Minigolfbanan med tillhörande cafébyggnad inköptes augusti 2005 och drevs under 2006 av en arrendator. Tyvärr har vi ej lyckats få någon att ta på sig driften av bangolfen med sommarcafé under 2007. men [...]

2014-12-16T12:35:52+01:002002/01/01|

2001-2005

Förändring av stationsområdet med förslag till flytt av perrong mm. Arbetet med flytt av perrong och väntkur klart den 31 augusti 2003 därefter skedde invigning med ett c:a 250 deltagare i samarbete med Ånge Kommun och Banverket. Montering av en attrapp av Vikbron i anslutning till området uppsatt. Viss utsmyckning inom stationsområdet planeras utföras.

2014-12-16T13:00:53+01:002001/01/01|

2000-2008 Utsmyckning av Fränsta och Ånge

Deltagande i projektet Framtid Ånge samt utsmyckning av Fränsta/Ånge tätorter. Projekt med konstnärlig utsmyckning av stödmurar genom samhället har påbörjas varvid två stödmurar har målats i maj 2005 och maj 2006 i samarbete med Ånge Kommun, Lions Torp, Rotary och Ålsta Folkhögskola. Utsmyckningen planeras fortsätta under 2008.

2014-12-16T13:25:27+01:002000/01/01|