Härmed kallas andelsägare i Kraftsamling Fränsta till Årsstämma för verksamhetsåret 2017

Dag: Onsdagen den 28:e Mars 2018

Lokal: Myggvallen, Klubbhuset Fränsta IK

Tid: kl 18:30

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda minst 7 dagar före stämman.

Ärenden enligt föreningens stadgar. Medlem får företrädas med fullmakt.

Vi bjuder såklart på fika

Välkommen!