Samarbete med Ånge Kommun vid arrangemanget ”Ånge Kommuns Travdag” på Bergsåker. Ett mycket välbesökt och uppskattat arrangemang.