Skylt vid Samservice

Deltog i utformningen och montering av en skylt vid Samservice.