Arbete med marknadsföring av industriområde Öster Shell (Rosangen) fortsätter. Första etableringen blev Mattssons Glas. Planer på en rastplats för vägfarande i samarbete med Bykrogen diskuteras vilket kunde vara positivt för handel mm.