Återupptogs tillverkning av c:a 900 st fågelholkar i olika storlekar/modeller i samarbete med Arbetsförmedlingen, Norrskog, S.C.A och fågelskådare.
Uppsättning skedde under våren 2004.