Arkiv per år: 2002

Hem/2002

Konstfrusen backe under tak på Getberget

Förstudie ”Anläggande av konstfrusen skidbacke under tak på Getberget” i samarbete med Getbergets Slalomklubb, Fränsta Idrottsklubb skidsektionen, Ånge Kommun samt övriga intressenter. Utöver egen finansiering har medel erhållits Från EG:s strukturfonder. Förstudien klar och utvärdering pågår.

2014-12-16T13:08:24+01:002002/01/01|

Portal vid Shell

Projektförslag till byggande av välkomstportal vid Shell för att fästa förbipasserandes uppmärksamhet på samhället. Vägverket tillstyrker ej projektet varför nya idéer utvärderas.

2014-12-16T13:07:09+01:002002/01/01|

2002-2014 Aktivitetsparken i Fränsta

Anlagt aktivitetspark i centrala Fränsta med tre boulebanor, gärdsgård, timring, belysning, blomsterarrangemang, bord, bänkar mm, delvis finansierad av bygdemedel och ortens företagare. Minigolfbanan med tillhörande cafébyggnad inköptes augusti 2005 och drevs under 2006 av en arrendator. Tyvärr har vi ej lyckats få någon att ta på sig driften av bangolfen med sommarcafé under 2007. men [...]

2014-12-16T12:35:52+01:002002/01/01|