Deltagande i referensgrupp med flera andra intressenter för en återuppbyggnad av Vikbron och planering av området för en utveckling av turistnäringen.