Förändring av stationsområdet med förslag till flytt av perrong mm. Arbetet med flytt av perrong och väntkur klart den 31 augusti 2003 därefter skedde invigning med ett c:a 250 deltagare i samarbete med Ånge Kommun och Banverket. Montering av en attrapp av Vikbron i anslutning till området uppsatt. Viss utsmyckning inom stationsområdet planeras utföras.