Utveckling, förbättringar och uppdatering av portalen www.fransta.com
I syfte att informera utflyttade samt intresserade om vad som sker i Fränsta med omnejd. Länkar till lediga jobb, aktiviteter, företag etc. Besöksfrekvensen är mycket god c:a 1600 st/månad och c:a 50% av besökarna kommer från annan kommun. Vecka 29-2006 var rekord med 1050 besökare.