Reparation och målning av ishockeysarg. Fr.o.m. 2003 övertog KSF ansvaret för skötsel av ishockeybanan där lokalen för omklädning renoverats. Nytt plåttak har lagts, nya skivor samt målning utförts inomhus. Under 2004 fortsatte vi med kompletterande arbeten och målning utomhus.
Kraftsamling erhöll ”gamla” sargen från isladan i Ånge av Kommonen där en ny har monteras. Montering och markberedning skedde under hösten 2005 varefter kompletteringar utförts under 2006. Under 2007 inköptes maskin för snöröjning som finansierades med såld reklam på sargen.