Vårt agerande bedömer vi givit bygden ett stort antal arbetstillfällen. Vi har bl.a. tillsammans med ÅFA utvecklat gamla kommunalhuset efter SVAR:s flyttning samt varit behjälplig på olika sätt i samband med projekt och företagsetableringar som SVAR och MCK, Frontec, Spies, My Travel, Expansion, Telab, Lernia, Connex m fl.
I slutet av 2003 avslutade Sonera Juxto AB sin verksamhet i Fränsta varvid Kraftsamling köpte all utrustning I lokalerna, detta för att kunna erbjuda nya företag kompletta arbetsplatser för en smidig start.
Detta har resulterat i att Steve Perryman AB (Idrottsresor) samt Proffice (datasupport) under en tid hyrde som mest 20 arbetsplatser. För närvarande är c:a 25 kompletta arbetsplatser med möjlighet till inkoppling av fiber och stor telefonväxel uthyrda under 2008.