Bevakning och agerande för utvecklingen av samhällsservice, näringsliv och affärsservice bl.a.Samservis utbud, post, polis, vårdcentral, apotek, mm. mm.