Uppsättning av “Välkommen till Fränsta” – skyltar efter E 14 samt därefter löpande uppdatering av skyltar inför speciella arrangemang i området.