Egna tillfälliga anställningar av projektledare och projektarbetare samt en meningsfull sysselsättning av ferieungdom. Ingår sedan 2006 i Föreningspolen som utför olika arbetsuppgifter för att stärka bygdens attraktionskraft.