Utsättning av flera hundra regnbågsforell varje år i Torpsjön med efterföljande grillfest. Tyvärr har fisket ej förbättras som vi räknat med.