Tillverkning och utsättning av 800 st fågelholkar i samarbete med Arbetsförmedlingen och Norrskog.