Trots Kraftsamling Fränstas påtryckning – gång- och cykelvägen kan dröja. “Både Östavall och Ljungaverk ligger före, så det ligger nog tyvärr långt fram i tiden”.

https://www.st.nu/logga-in/kommunen-prioriterar-efterfragad-gang-och-cykelvag-i-fransta-och-fartkameror-i-ange